Voor persoonlijke informatie: zie de website: www:peterenjoanmaas.info

Deze website is in opbouw en wordt steeds verbeterd en uitgebreid. Als gevolg daarvan werken verschillende buttons nog niet. Suggesties voor verbetering kunt u sturen naar mijn emailadres: petermaas@quicknet.nl.

De Universele Gestalttheorie

 

De Universele Gestalttheorie (UG) is in 2011 de enige theorie die erin geslaagd is om de godsdiensten, de esoterie en de wetenschap op één lijn te brengen.

 

Dat was alleen mogelijk, omdat de werk- en denkwijze van deze theorie voor 100% is gebaseerd op twee regels uit de oudheid die door Plato zijn opgetekend. De manier waarop hij dat gedaan had, was echter nogal duister en is daardoor zonder kennis van de esoterie niet te     begrijpen.

Daarbij gaat het ten eerste om de regel van Hermes die zegt 'zo boven zo beneden'.

Ten tweede is dat de opvatting van Plato dat de grondstructuur van dit heelal en alles wat erin bestaat gelijk is aan de grondstructuur van enkele wiskundige figuren.

Daarmee pretendeert deze theorie (UG) een eigentijdse weergave te zijn van de universele leer die altijd in de verborgenheid heeft bestaan en altijd zal blijven bestaan. In plaats van 'universele leer' is het misschien beter om te spreken van het universele inzicht van alle menselijke wezens die ooit goddelijk zijn verklaard. Denk daarbij aan Zarathoestra, Mozes, Krishna, Boeddha of Jezus.
 
Die universele leer is in de onnaspeurbare oudheid geopenbaard door mensen die veel verder waren ontwikkeld dan wij. Zij werden in Egypte goden, halfgoden en koningen genoemd. In de Griekse mythologie waren dat de halfgoden en de helden. De regel van Hermes komt van zo'n koning (held). Al die hoogontwikkelde menselijke wezens schouwden van nature, terwijl de latere ingewijden zoals Plato dat moesten leren. Plato die dat in Egypte heeft geleerd, noemde dat het aanschouwen van de goden.
 
 
In hoeverre de UG een afschaduwing is van die universele leer, kan alleen worden beoordeeld door de student die bereid is om zich in deze theorie te verdiepen.
Als u voor de eerste keer kennis maakt met deze theorie, kunt u verder gaan door op de onderstaande button te klikken.

   De UG. Voor wie?

Met het doel deze theorie meer bekendheid te geven, is de UG op deze website gepubliceerd. Alle informatie is daarmee voor iedereen toegankelijk en mag vrijelijk worden gebruikt en doorgegeven, mits:

  1. de teksten niet worden veranderd.

  2. de bron wordt vermeld:

 www. universelegestalttheorie.nl

De schrijver claimt geen rechten op deze theorie, maar wil hiermee voorkomen dat bepaalde gedeelten anders worden weergegeven dan bedoeld.

Deze button schakelt door naar het gedeelte waar u een vorige keer bent gestopt.

Ook kunt u vanuit de overzichtspagina doorschakelen naar onder-werpen die geen deel uitmaken van de systematiek van de UG, maar daarvan niet gescheiden kunnen worden.

   Overzichtspagina