het centrale uitgangspunt van de UG

De UG werkt op een volstrekt logisch verklaarbare wijze de gedachte uit dat dit universum op verschillende niveaus functioneert, waarbij al het bestaande, zichtbaar of onzichtbaar, op basis van een vast grondschema is gestructureerd.

In deze visie is er geen beweging zonder bewustzijn en geen bewustzijn zonder beweging. En omdat er geen bestaan is zonder beweging, is al het bestaande bewust. Daarbij wordt het bewustzijn steeds complexer en meer omvattend als we de opbouwlijn aanhouden van het allerkleinste naar het allergrootste. We beginnen dan bij de subatomaire golfdeeltjes en gaan via de atomen, de moleculen, de cellen, de planten, de dieren, de mensen, de planeten, de zonnestelsels en de melkwegen naar het universum als één geheel dat alomvattend bewust is. Gaan we in tegenstelling daarmee vanuit  het alles omvattende universum naar het allerkleinste deeltje, dan wordt het bewustzijn steeds minder complex ofwel primitiever.

Algemeen:

Het bewustzijn van de stelsels in de ruimte gaat ons bevattingsvermogen zo ver te boven, dat er daarvan geen enkele voorstelling kan worden gemaakt. Daarvoor zijn de verschillen te groot en te essentieel. Dat neemt niet weg dat de mens zowel vanuit de lagere als vanuit de hogere niveaus een zodanige vertaalslag kan maken naar zijn eigen bewustzijn, dat alles in dit universum in kaart gebracht kan worden. Dat betekent dat alles wat er bestaat zonder enige begrenzing steeds beter begrepen kan worden.

Enige bescheidenheid is daarbij wel op zijn plaats.

Een atoom kan zich geen "voorstelling" maken van het bewustzijn van een molecule. Een molecule kan dat niet van het bewustzijn van een cel, een cel niet van het bewustzijn van een plant, een plant niet van het bewustzijn van een dier en een dier niet van het bewustzijn van een mens. Op dezelfde wijze hebben wij geen besef van het veel hogere bewustzijn van de aarde, dit zonnestelsel, dit melkwegstelsel en het universum.

Dat hoeft ook niet. Want zoals een hond volmaakt tevreden is met de "wetenschap" wie zijn baas is en waar zijn eten staat, kan de mens op zijn eigen niveau volmaakt tevreden zijn met zijn "wetenschap".