Het bestaan van de Egyptische staatsinrichting in de heilige geschriften wordt vermeld sinds 8.000 jaar. Daarom beschouwt men wat hier bewaard is gebleven als zeer oud. Als er ooit ergens dingen zijn gebeurd, waarvan wij weten dat zij roem of eer opleverden, of iets anders dat de moeite waard was, is dat allemaal van oudsher opgeschreven en bewaard in de tempels. En wat de wetenschap betreft, hebt ge wel kunnen zien dat hier in Egypte van het begin af door de wet veel zorg besteed is aan een visie op de hele schepping, zelfs op waarzeggen en de geneeskunde".

In verband met de geheimhouding die er altijd werd betracht, noemden zij het getal van 8.000 jaar. Maar Blavatsky zei dat er in werkelijkheid 800.000 jaar had moeten staan.

Solon, Solon, jullie Grieken zijn altijd kinderen gebleven. Jong van ziel zijt ge allemaal, want in uw zielen bezit ge geen greintje geloof dat van oudsher door de traditie is overgeleverd en geen wetenschap die met de tijd is gerijpt. In de loop van de geschiedenis is de mensheid herhaaldelijk met totale ondergang bedreigd en zo zal het blijven. Bij u wordt het verhaal verteld hoe FaŽton, de zoon van Helios, toen hij de wagen van zijn vader had ingespannen en niet bij machte was die in de baan van zijn vader te houden, alles op aarde verbrandde en zelf door de bliksem werd getroffen. Dit wordt verteld als een sprookje, maar de ware toedracht is de afwijking van de hemellichamen die zich om de aarde bewegen, en de met grote tussenpozen voorkomende vernietiging van alles wat op aarde is door machtig vuur. In ons land brengt de Nijl dan redding door uit te zwellen. Ook reinigen de goden de aarde door overstromingen.

Bij u en andere volken is keer op keer het schrift uitgevonden en al het andere dat nodig is in een staat. En dan barstte opnieuw na het gebruikelijke aantal jaren de onvermijdelijke zondvloed los, en bij u bleven alleen ongeletterden en onontwikkelden over, zodat ge er (na de ondergang van Atlantis) weer opnieuw voorstond als een kind zonder iets te weten van wat in dit en uw land in vroeger tijden is gebeurd. Daarom zijn in feite uw afstammingsmythen nauwelijks meer dan sprookjes.

Als die priesters nu leefden, zouden ze het volgende kunnen zeggen: "De wetenschap van de 20e eeuw is wat haar inzicht in de menselijke ontwikkeling betreft het modernste sprookje." En als Plato nu zou hebben geleefd, zou hij waarschijnlijk hebben gezegd dat hij dat zelf in Egypte had vernomen en geschouwd. In zijn tijd maakte het namelijk veel meer indruk dat Solon, de stichter van Athene, dat had gezegd.