DE kabbala

In dat verband is het misschien de moeite waard om te weten dat de naam Kabbala oorspronkelijk kwam van de vier letters Q, B, L en H waarna er grofweg zo'n 2500 jaar geleden drie klinkers tussen werden gezet. Daarmee ontstond het woord Qabalah, dat vertaald werd als 'overlevering' of 'ontvangen leer'. Dit betekende dat de kabbalisten die leer niet zelf hadden ontwikkeld, maar telepathisch hadden doorgekregen. Blavatsky schreef dat de piramide van Cheops niet van een latere datum is dan de boeken van Mozes, dat wil dus zeggen onnaspeurbaar oud en stelde ook dat de kabbala teruggaat naar het Sanskriet, waarmee die leer een zijtak was van de geheime Arische leer. De belangrijkste woorden van de Kabbala waren oorspronkelijk alleen in medeklinkers opgetekend, terwijl die medeklinkers een bepaald getal vertegenwoordigden. Daarvan een voorbeeld. In Gen.2:6 lezen we dat de damp uit de aarde steeg en de gehele aarde bevochtigde, waarna de Here God de mens van stof formeerde. Die damp werd in het oud-Hebreeuws met de getallen 1-4 geschreven, dat wil zeggen a-d, ofwel alef-daleth. Uit die damp ontstond de Mens A-d-am (Kadmon) geschreven met de letters 1-4-40, ofwel alef-daleth-mem. En de aardbodem waaruit de Adam Kadmon ontstond werd geschreven als  a-d-am-ah (1-4-40-5). Let hier op de onmiskenbare door niemand meer begrepen samenhang van de damp (lucht), de aardboden (aarde) en de Mens. Een tweede voorbeeld. De Here God is J-H-V-H, waarbij het alleen ging om de jod (10), hee (5), waw (6) en de jod (10) en de verborgen betekenis van die combinatie. Een derde voorbeeld. De getalswaarde van de naam Elohim (God, de schepper van hemel en aarde) is 13514. Anagrammatisch is dat 31415 ofwel het getal pi (3,1415). De vergelijking van de Elohim met de straal van de cirkel zegt daarmee alles van de functie van die goddelijke categorie. Maar ook die wetenschap is verloren gegaan.