Hoger dan alle tijdelijke bestaansvormen en secondaire oorzaken, wetten, denkbeelden en beginselen staat een verstandswezen of denkvermogen, het eerste beginsel van alle beginselen, de hoogste idee waarop alle andere denkbeelden rusten, de eerste oorzaak van de gehele orde, die bij wijze van opperste voortreffelijkheid DE God is, die God boven allen is. Daarbij moeten we onderscheid maken tussen wat altijd blijft bestaan en geen ontstaan kent en wat steeds opnieuw ontstaat zonder dat het blijft bestaan. Dat laatste moet door één oorzaak zijn ontstaan, want zonder oorzaak kan niets ontstaan. De maker en vader van de kosmos ontdekken (leren schouwen) is al een hele opgave, die aan iedereen duidelijk maken is onmogelijk.Wel kunnen we ons afvragen volgens welk model de bouwmeester de kosmos heeft geconstrueerd. Het universum is op een wetmatige wijze tot bestaan gekomen en met de denkende geest te doorgronden. De bouwmeester heeft in het begin uit vuur en aarde het lichaam van alle vormen gemaakt. Nu kunnen twee dingen alleen worden samengevoegd door een derde dat er het midden tussen houdt. De verhouding van de eerste (vuur) tot de tweede is dan gelijk aan de verhouding van de tweede tot de derde (aarde)."

 

Bij dat drietal stopt Plato niet, maar gaat als volgt verder:

 

"Als het lichaam van het heelal een plat vlak zou zijn zonder diepte, zou één enkele factor volstaan ter verbinding. Maar nu er sprake is van een driedimensionaal lichaam, worden de delen nooit door één maar altijd door twee factoren samengevoegd. Nu heeft God water en lucht geplaatst tussen vuur en aarde, en gaf ze voor zover mogelijk dezelfde verhouding. Zo is uit vier elementen het lichaam van het heelal ontstaan.