overzichtspagina

 

Vanuit het bovenste gedeelte van deze pagina naast de witte balk links kunt u doorschakelen naar alle gedeelten waar de UG wordt besproken. U kunt daarbij de volgorde aanhouden die met de getallen 1, 2 en 3 wordt aangegeven. Dat heeft het voordeel dat u de systematische opbouw volgt waarbij alle gedeelten op elkaar aansluiten. Het hoeft echter geen probleem te zijn om naar eigen inzicht uw eigen weg te volgen. In veel gevallen komt u dan vanzelf weer terug bij deze startpagina.

1   Algemene oriëntatie

De lezer die de opbouw van de UG wil volgen zoals die is opgezet, begint met het gedeelte 'Algemene Oriëntatie'. Een twaalftal korte bladzijden geven u eerst een algemeen beeld, waarna deel 2 van de Algemene Oriëntatie een korte schets geeft van de werk- en denkwijze van de UG.

   Algemene oriëntatie

2   Vraag- en antwoordspel

Op een speelse wijze waarbij u voortdurend uw eigen visie geeft op een vraag van de wijsgeer Plato komt er een antwoord van een leerling. Dat dwingt c.q. helpt u om actief over een aantal basisvraagstukken na te denken die zelden worden doordacht, terwijl het juiste inzicht onontbeerlijk is om de UG te kunnen volgen. Het gaat hier alleen om de basis van de UG.  

   Vraag- en antwoordspel

3    In boekvorm

Deze button  geeft toegang tot de verschillende hoofdstukken van het boek 'De Universele Gestalttheorie'.

   Boek UG

 

Vanuit dit tweede gedeelte met de zwarte balk links krijgt u toegang tot een aantal onderwerpen die niet los gedacht kunnen worden van de UG, maar geen deel uitmaken van de zorgvuldige opgebouwde systematiek ofwel logica van de UG. 

Enkele onderwerpen die verder zijn uitgewerkt.

   De bijbel
   Lemurie en Atlantis

Woordenlijst

Een aantal belangrijke begrippen worden in de woordenlijst beschreven.

  Woordenboek

               Homepage