A11

Slim hoor, maar zo mag je niet denken, want je kunt het verleden en de toekomst niet zomaar weglaten. Ik zal je uitleggen waarom.

 

Zoals je weet heeft Einstein aangetoond dat de tijd en de ruimte een continuŁm vormen, wat betekent dat ze bij elkaar horen en een onverbrekelijke eenheid vormen. Als een raket of beter een ufo een hoge snelheid bereikt in de ruimte, dan krimpt de tijd (stroomt langzamer), terwijl de omvang ofwel ruimte van die ufo gelijktijdig kleiner wordt. Dat is werkelijk zo. Daaruit blijkt dat tijd en ruimte bij elkaar horen en dus met elkaar vergeleken mogen worden.

 

Denkend aan de ruimte, weten we dat het water van een rivier van hoog naar laag stroomt. We krijgen dan:

 

het water is nu nog daar (hoger)

het water is hier

het water is straks daar (lager)

 

Waarom mogen we dat hogere en lagere niveau niet weglaten?

 

[Picture]   Volgende pagina

[Picture]   Vorige pagina

[Picture]   Terug naar keuzemenu deel A

[Picture]   Overzichtspagina