A15

Tja en dan moet je je ook nog voorstellen dat de eeuwigheid van het verleden al eeuwig lang steeds groter wordt dan de eeuwigheid van de toekomst.

De eeuwigheid van het verleden is dan oneindig groot, terwijl de eeuwigheid van de toekomst eeuwig lang steeds kleiner wordt en dus oneindig klein is. Maar hoe kan een oneindig kleine toekomst nu oneindig groot zijn? Dat kan niet.

Hier klopt iets niets, want er zijn nu drie verschillende eeuwigheden. De oneindig grote halve eeuwigheid van het verleden, de oneindig kleine halve eeuwigheid van de toekomst, en de eeuwigheid van het 'nu' dat altijd ongrijpbaar is. Want als je 'nu 'zegt is het al weer weg.

Halve eeuwigheden waarvan de tijdsduur steeds langer of korter wordt, terwijl de eeuwigheid niet begrensd kan zijn. Dit is zo'n absurde en onlogische constructie, dat het gezonde verstand zegt dat er iets niet klopt. Daarmee lijkt het erop dat het aantal heelallen niet oneindig kan zijn.

Dat lijkt niet alleen zo, het is ook werkelijk zo, want er is nog veel meer dat niet klopt. En dan kijken we niet naar de oneindigheid, maar naar jouw leven.

Denk je dat er op de hele wereld, vroeger, nu of in de toekomst wel iemand was, is, of zal komen die een beetje op jou kan lijken? 

[Picture]   Volgende pagina

[Picture]   Vorige pagina

[Picture]   Terug naar keuzemenu deel A

[Picture]   Overzichtspagina