A32

Dat was een grapje, want ik begrijp het wel.  Alles wat ik nu doe hebben al die meisjes die oneindig veel op mij leken al oneindig vaak gedaan. En na mij zullen ze nog oneindig vaak bijna hetzelfde blijven doen.

[Picture]   Volgende pagina

[Picture]   Vorige pagina

[Picture]   Terug naar keuzemenu deel A

[Picture]   Overzichtspagina