A35

Dat begrijp ik, want dit is best gecompliceerd.

Maar stel je eens voor dat de evolutie van dit hele universum geen zin heeft omdat er niets anders bestaat dan oneindige herhaling van dingen die oneindig gelijk zijn aan elkaar. Dat zou toch absurd zijn!

En hoe absurd dat is, laat ik je nu ontdekken.

Stel dat dit waar is. Ben je dan gelukkiger geworden nu je dit weet?

[Picture]   Volgende pagina

[Picture]   Vorige pagina

[Picture]   Terug naar keuzemenu deel A

[Picture]   Overzichtspagina