A39

We zijn eruit. Mijn complimenten, maar niet te lang daarbij stilgestaan. Er volgt nog een fiks aantal andere problemen.

Daarbij gaan we er dus vanuit dat het universum niet eeuwig is, waardoor dit bestaan een begin moet hebben en een einde. Maar met die conclusie doet zich het probleem voor dat dit universum onmogelijk uit het niets kan zijn ontstaan, waardoor er een bron moet zijn waaruit dit heelal tot wording is gekomen.

Dat vraagstuk laat echter nog even op zich wachten. Want nu deel A klaar is, moet ik eerst wat gaan rusten.

De lezer krijgt hierna een korte samenvatting te zien, waarna deel B volgt.

[Picture]   A40

[Picture]   Vorige pagina

[Picture]   Terug naar keuzemenu deel A

[Picture]   Overzichtspagina