B33

 

Dat machtige klinkt geweldig. Maar ook die uitspraak heeft een inhoud. Want wat voor soort macht bedoel je? Welke macht is machtiger dan alle machten die de mens op aarde kent?

 

Omschrijf dat oppermachtige zo helder dat eenieder begrijpt wat je daarmee bedoelt. Maar geef daarbij ook aan wat die macht niet is, want het moet wel een soort bovenmenselijke macht zijn. God heeft de macht van de mensen immers zelf geschapen en kan daaraan dus niet gelijk zijn.

 

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu B

[Picture]  Overzichtspagina