B35

 

Dat is duidelijk. Maar je hebt geen keus. Almacht is de grootste mate van macht en daarmee een macht met inhoud. Want als die almacht boven elke vorm van macht uitgaat, is het geen macht meer en kan het ook niet als al-macht worden omschreven.

 

Natuurlijk mag iedereen zeggen dat God almachtig is en vol zuivere liefde is. Het geloof van iedereen is immers vrij. Ik stel alleen dat wij op die manier nooit verder komen dan zes miljard meningen en vele oorlogen. En ik vind dat niet zinvol. Jij misschien ook niet.

 

Wat is God dan wel?

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu B

[Picture]  Overzichtspagina