B41

 

Je bent er. Ofwel God is oneindig menselijk, of God is wezenlijk anders dan het menselijke.

 

A          Stel dat God oneindig menselijk is.

Dan heeft het geen enkele zin om over zijn wezen na te denken, want in dat geval is hij op de meest onlogische wijze menselijk. Hij heeft dan immers eeuwig niets of iets gedaan, waarna hij ineens ging scheppen. En daarna kan hij weer eeuwig niets of iets anders gaan doen.

Bovendien vraag ik me dan af waarom hij oneindig goed is en ook niet oneindig slecht? Misschien omdat wij dat goede zo belangrijk vinden? We weten dat niet en zullen dat nooit weten, omdat die supermenselijke God een structuur heeft die boven de menselijke logica uitgaat. Als de godsdiensten op dat punt gelijk hebben, zal de mensheid nooit kunnen begrijpen wat God is, terwijl de UG geen bestaansrecht heeft. Maar dat is zoals gezegd ons uitgangspunt niet.

 

B Stel dat God wezenlijk anders is dan het menselijke.

Ook in dat geval kan het wezen van God niet begrepen worden. Het lijkt er misschien op dat we daarmee tot dezelfde conclusie komen, maar toch is er een fundamenteel verschil. Want in dit geval hoeft het onbevattelijke beeld van God niet boven de logica uit te gaan.

 

Ik kies voor de tweede mogelijkheid die de UG bestaansrecht geeft. Maar die keus heeft wel tot gevolg dat we verder moeten gaan met onze poging om het beeld van God te ontmenselijken en zo inhoudsloos mogelijk te maken.

 

Noem eens een aantal superlatieven waarvan we nu denken dat ze niet bij God kunnen horen.

 

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu B

[Picture]  Overzichtspagina