B47

 

Oei oei oei

 

We hebben hiervoor alle eigenschappen weggestreept die wij gewoonlijk aan God toedichten. En nu stel jij de vraag hoe jij zeker kunt weten dat God geen oneindige eigenschappen heeft.

 

Ik herhaal het eerder gegeven antwoord dat iedere vorm van kennis is gebaseerd op voorstellingen, gevoelens en gedachten. Want als dat niet het geval is, is er geen sprake van kennis. We kunnen die kennis dan wel oneindig maken. Maar een oneindige voorstelling is een voorstelling of geen voorstelling. Een oneindig gevoel is een gevoel of geen gevoel. En een oneindige gedachte is een gedachte of geen gedachte. Dat betekent dat God met zijn oneindige kennis een oneindig wezen is dat oneindig gelijk is aan de mens, waarmee Hij het vraagstuk van de schepping oneindig onlogisch heeft gemaakt.

 

Weet je nog waarom wij God zijn gaan ontmenselijken?

 

Als God net zoals de mensen kan denken, moet God al eeuwig lang hebben nagedacht voordat hij ging scheppen. En omdat wij de mening zijn toegedaan dat de eeuwigheid allesomvattend is, kan er maar 1 eeuwigheid zijn. En als men dan de gedachten van God met die eeuwigheid verbindt, kan God alleen maar denken. Het is dan niet logisch om te geloven dat God die eeuwigheid ineens kon veranderen door plotseling het besluit te nemen om te gaan scheppen.

 

Er is dan nog wel een tweede mogelijkheid, die inhoudt dat God eeuwig schept en het geschapen heelal na enige tijd weer laat verdwijnen. Maar dan zijn er oneindig veel heelallen, wat het leven volmaakt zinloos maakt door de eeuwige herhaling van bijna hetzelfde. 

 

Wat denk je er nu zelf van?

 

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu B

[Picture]  Overzichtspagina