B9

 

Juist. Als hij eeuwig bestond voordat er iets was geschapen, voordat er dus iets bestond, dan moet hij eeuwig dezelfde zijn en eeuwig hetzelfde doen. Dan kan hij dat patroon niet ineens veranderen door plotseling een besluit te nemen en te gaan scheppen.

Maar dan is het niet mogelijk dat God eeuwig niets had gedaan en toen ineens besloot om een heelal te scheppen.

Wat denk je: "Is het wel mogelijk dat God heelal na heelal schept?

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu B

[Picture]  Overzichtspagina