C11

 

Heel goed.

God is NIETS, waardoor je onmogelijk in God kunt geloven.

God is ALLES, in welk opzicht het even onzinnig is om in God te geloven.

 

Als dit inzicht tot de wereld zou doordringen, waren er heel wat minder redenen die kunnen leiden tot afscheiding, ruzie, haat en oorlog. Maar genoeg daarover.

 

We hebben nu ontdekt dat wij geen antwoord kunnen geven op de vraag wat God is. Met die conclusie ga ik verder en stel jou de volgende vraag.

Waaraan denk je bij het woord schepper?

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C   

[Picture]  Overzichtspagina