C23

 

Helemaal geweldig.

Als we zeggen dat God NIETS is, denken we eraan dat God de bron is waaruit alles tot ontwikkeling is gekomen. En die bron is in NIETS gelijk aan de schepping en de mens. Daardoor maken we een wezenlijk onderscheid tussen God die niet bestaat en de schepping die wel bestaat.

 

Als we zeggen dat God ALLES is, terwijl God niet iets anders kan zijn omdat God geen vorm heeft, moet God aan de schepping gelijk zijn.

Dat betekent dat God in het NIETS-aanzicht meer is dan de schepping, terwijl God in het ALLES-aanzicht  de schepping ZELF is.

Dit inzicht heeft zeer verstrekkende consequenties die hierna besproken worden, maar eerst het volgende.

Hiervoor hebben we geconcludeerd dat er geen verschil kan zijn tussen de verschillende godsdiensten. Nu vraag ik je: "Kan er wel verschil zijn tussen de wetenschap en de godsdienst?"

[Picture]  Volgende paginaa

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C   

[Picture]  Overzichtspagina