C24

De wetenschap bestudeert de werkelijkheid. Maar als God de werkelijkheid ZELF is, bestudeert de wetenschap in feite God.

Nou, dan kan er geen verschil zijn tussen de godsdienst en de wetenschap.

Wat is het toch vreemd dat je dat zo gewoon kunt bedenken, terwijl niemand dat weet.

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C

[Picture]  Overzichtspagina