C5

 

Je begint een echte wijsgeer te worden. Want dat is juist.

Als we benadrukken dat God niet gelijk is aan de schepping, is God niet iets. Maar het zou natuurlijk te gek zijn voor woorden om dan maar te zeggen dat God dus niets is. Daarom zegt de UG uit respect dat God NIETS is.

Maar we kunnen het ook omdraaien en benadrukken dat God de bron is van alles. En omdat God niet gelijk is aan alles, maken we even respectvol gebruik van het tegengestelde woord ALLES.

Hier doet zich dus de vreemde situatie voor dat we gebruik moeten maken van een tegenstelling. En dat zijn we niet gewend. Want wij zeggen dat iets groot is of klein, je bent arm of rijk, en een kind is een jongen of een meisje. Maar nu het om God gaat, is God niet niets maar ook niet alles. En omdat er dan geen andere mogelijkheid lijkt te zijn, zegt de UG dat God NIETS en ALLES tegelijk is.

Hoe zou dat komen denk je?

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C   

[Picture]  Overzichtspagina