C58

Dat is niet moeilijk meer. God als de eeuwig zijnde bron is de onbewogen beweger met de nadruk op het eerste woord. En God als de bron waaruit alles tot ontwikkeling is gekomen is de onbewogen beweger met de nadruk op het tweede woord.

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C

[Picture]  Overzichtspagina