C64

Dat is niet moeilijk meer.

ParabrahmÔ is de onbewogen beweger en de oorzaakloze oorzaak van de schepping.

BrahmÔ is de onbewogen beweger en de oorzaakloze oorzaak van de schepping.

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C

[Picture]  Overzichtspagina