C67

 

Klopt.

Nu zal ik je laten zien dat de eerste christenen dit 1800 jaar geleden nog begrepen, dat wil zeggen voordat de bisschoppen tijdens een concilie anders besloten. In het Geheime boek van Johannes lezen we namelijk:

Hij is de onzichtbare Geest.

Men mag Hem zich niet met de goden of iets dergelijks voorstellen

want Hij is grootser dan de goden

omdat er niemand bestaat die boven Hem is.

Hij alleen is eeuwig en heeft geen leven nodig

want hij is volkomen onvolmaakbaar.

Hij is onbegrensbaar

want niemand ging Hem vooraf die Hem begrenzen kan. 

Hij is onbepaalbaar

want niemand ging Hem vooraf die Hem bepalen kan.

Hij is onzichtbaar,

want niemand heeft hem gezien.

Hij is onnoembaar

want niemand ging Hem vooraf die Hem benoemen kan.

 

We zijn er. Tot besluit van dit gedeelte eindigen we bij de UG. Want daarin wordt deze tegenstelling samengevat in twee verschillende woorden: GOD met drie hoofdletters en God met een hoofdletter. Je zult zelf het verschil wel begrijpen, waardoor ik je tot besluit vraag om alles op een rijtje te zetten:

God, ParabrahmÔ, oorzaakloze oorzaak, de onbewogen beweger, BrahmÔ, oorzaakloze oorzaak, GOD en de onbewogen beweger.

Dit 'Geheime boek van Johannes' en het eerder genoemde geschrift 'Het evanglie van Filippus' zijn in 1945 gevonden in een kruik in de Egyptische plaats Nag Hammadi. Zij behoren tot de vroegst christelijke gnostiek, die verboden werd tijdens het eerste concilie van Nicea in het jaar 325 N.Chr. Toen werd Jezus vergoddelijkt, waarmee enkele wezensbelangrijke aspecten van de universele leer om zeep werden geholpen.

 

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C   

[Picture]  Overzichtspagina