C9

 

Je begint een echte wijsgeer te worden.

En dat is nodig. Want als je wilt nadenken over het grootste vraagstuk dat er bestaat, moet je als het ware uit jezelf leren stappen. Dat wil zeggen dat je afstand moet nemen van de beperkingen van je voorstellingsvermogen.

  • Dat doet de christen niet die als mens door God begrepen en gehoord wil worden. Die christen gelooft dan dat God absoluut is dankzij zijn supermenselijke eigenschappen.

  • Dat doen de athe´sten niet, want die hebben er alleen maar belang bij om hun verzet te benadrukken tegen die God die alles weet en tegen de duivel die zijn tegenstander is.

  • Dat doen de materialisten niet, omdat zij uit onzekerheid hun zekerheden alleen maar zoeken in de wereld die iedereen kan zien.

Waarom is het volgens deze visie zo onzinnig dat er verschillende godsdiensten zijn die elkaar zelfs bestrijden?

 

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu C   

[Picture]  Overzichtspagina