D13

 Ik weet het wel, maar ik was er ook niet bij (grapje)

 
Maar voordat ik het vertel, gaan we eerst nog verder met dat geld, want berekeningen met geld worden in jouw tijd heel goed begrepen. Dat geld ofwel nul euro, hebben we hiervoor gesplitst in een schuld en een bezit, terwijl we daarmee kunnen doorgaan. Uit nul euro ontstaat er dan een hele reeks tegengestelde getallen die bij elkaar opgeteld nog steeds niets zijn.
 
 Als voorbeeld nemen we dus het getal 0 en verdelen dat in -10 en +10. Laten we maar met een gemakkelijk getal beginnen. Moeilijker wordt het dan niet, al suggereren de getallen hieronder dat misschien wel.
 
Bij de daarop volgende deling van de getallen -10 en + 10 ontstaan bij voorbeeld de getallen
+23 - 33     +57 - 47 
-10             +10
die samen nog steeds 0 waard zijn.
 
 
En bij de derde deling wordt het bijvoorbeeld 
+45678 -45655        +345 -378        +345620 -345563          +345647 -345600
                            +23                        -33                     +57                                -47
                                                             -10                                                       +10
                                                                            0
 
Die getallenreeks +45678, -45655, +345, -378, +345620, -345563, +345647, -345600 is voor sommige mensen misschien erg onoverzichtelijk, maar de som ervan is nog steeds 0.
 
Nu ben je niet bij mij gekomen voor rekenles, waardoor we na deze rekensom op zoek gaan naar twee functies die net zo tegengesteld zijn als de getallen + 10 en -10. Dat kan alleen als die functies zich verhouden als plus en min, als positief en negatief, of als twee polen.
 
Nu wel een idee, of weet je nog steeds niets te bedenken?
 
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina