D17 Extra

Een korte onderbreking voor wat extra informatie

Wij gaan er in de UG steeds vanuit dat de materie en de geest gelijktijdig zijn ontstaan en denken dan aan het begin van dit universum. Dat laatste is echter niet juist, vandaar deze ingelaste onderbreking.

In deel C bladzijde C63 heb ik er in 't kort op gewezen dat de esoterie ons leert dat een onoverzichtelijk groot aantal heelallen elkaar opvolgt, in die zin dat al die heelallen een reeks vormen. Dat komt omdat ze alleen in stoffelijk opzicht verdwijnen, terwijl het bewustzijn blijft bestaan. In vergelijking met de mens sterven de heelallen als het ware, waarna het volgende universum opnieuw wordt geboren.

In die visie was er dus al bewustzijn bij het begin van dit heelal, wat vergelijkbaar is met ons bewustzijn dat er ook al was toen wij werden geboren.

Pas na een zeer langdurige reeks van "re´ncarnerende" heelallen komt er een absoluut einde aan alles. Maar ook dan komt er weer een nieuwe reeks.

In dit vraag- en antwoordspel doen we net alsof er tussen twee opeenvolgende heelallen geen bewustzijn is. Dus helemaal niets. Dat moet wel zo gebracht worden, omdat het anders veel te gecompliceerd wordt.

[Picture]  Volgende pagina

[Picture]  Vorige pagina

[Picture]  Terug naar keuzemenu D

[Picture]  Overzichtspagina