D23

 

Dat klopt. Hoor je wel wat je zegt? Dan verdwijnt de materie.

Je hebt op school geleerd dat een atoom bestaat uit een kern van protonen en neutronen, terwijl de elektronen daar als het ware omheen wentelen? Je ziet dat in de tekening hiernaast, waarbij ik je vertel dat de verhoudingen niet kloppen. Stel dat de kern van protonen en neutronen in werkelijkheid zo groot is als in deze tekening, dat wil zeggen ongeveer 2 cm, dan zou het atoom met de baan van de elektronen een halve kilometer zijn in doorsnee.

Dat betekent dat een atoom op stoffelijk gebied net zo leeg is (lijkt te zijn) als de ruimte van ons zonnestelsel waarin de planeten en manen rond de zon draaien. Daardoor is een atoom eigenlijk een en al leegte. Wanneer we daarna de kern gaan ontleden, krijgen we dezelfde verhoudingen, in die zin dat de protonen, neutronen en elektronen een en al leegte blijken te zijn.

Hieruit kunnen we het volgende afleiden.

Ons lichaam lijkt heel massief te zijn, want zo ervaren wij het. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Want op een lager niveau bestaat ons lichaam niet eens. Daar zijn alleen moleculen met betrekkelijk veel lege ruimte ertussen. Op een nog lager niveau zijn er in de kosmos geen moleculen en bestaan er alleen atomen met veel lege ruimte daar tussen. En nog weer een stap lager zijn er zelfs geen atomen, waardoor er op dat niveau geen materie bestaat. Daar zijn alleen subatomaire golfdeeltjes met heel veel ruimte er tussen. En ook die golven kunnen weer onderverdeeld worden. Maar omdat die golfdeeltjes geen vaste vorm hebben, kunnen we amper nog van onderverdelen spreken. Als we dan zouden doorgaan met splitsen, kunnen die golfdeeltjes op het allerlaagste niveau niet verder worden onderverdeeld. Dan gaat het in theorie alleen nog maar om oneindig veel oneindig kleine golfdeeltjes, die verblijven in een oneindig lege ruimte.

Wanneer we ons dus afvragen wat de materie is, moeten we eigenlijk zeggen dat het niets is, waardoor de niets-pool de basis was van de materie. Daarmee hebben we de eerste pool gevonden. De andere pool is tegengesteld, waardoor de geest tegengesteld is aan alles wat hiervoor is gezegd. De geest moet dan tegengesteld zijn aan de oneindig lege ruimte; zie de witte markering.

Wat kun je in dat geval van de geest zeggen?

 
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina