D31

Ja, dat klopt, hoewel het in deze vergelijking niet gaat om de cirkel, maar om de tegenstelling tussen het middelpunt en de omtrek van de bol. Er zijn dan drie elementen:

het middelpunt, de straal, en de omtrek van de bol.

Maar omdat jij die omtrek niet met de passer kunt tekenen, doen we net alsof het gaat om een cirkel. Dat is geen probleem, omdat we de cirkel en de omtrek van de bol nu nog met elkaar mogen verwisselen. Soms spreek ik daarom van de bolomtrek en soms van de cirkel. Maar later mag dat echt niet meer.

Hiervoor hebben we de niets-pool vergeleken met de materie en het middelpunt, nu vergelijken we de plus-pool en de geest met de omtrek van de bol. Dat heeft alleen zin, als de niets-pool en de alles-pool c.q. de stof en de geest net zo tegengesteld zijn als het middelpunt en de bol. Want als dat niet zo is, klopt deze vergelijking niet. Daarom onderzoeken we nu of het middelpunt ook werkelijk tegengesteld is aan de omtrek van de bol. 

Wat dat betreft hebben we ontdekt dat het middelpunt geen ruimte inneemt. De straal doet dat wel, want die geeft de inhoud aan van de bol. Maar als het middelpunt en de omtrek van de bol polair tegengesteld zijn, neemt de omtrek van de bol ook geen ruimte in.

Om dat te onderzoeken stel ik je de volgende vraag. De cirkel of de omtrek van de bol is een ronde lijn. Hoe breed is die lijn?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina