D47

 Ja dat is zo. Als we het middelpunt, de straal/middellijn en de omtrek vergelijken met de materie en het bewustzijn, dan zijn de straal en de middellijn twee symbolen voor de ziel. Daarmee verkondigt de UG dus de stelling dat de bol het grondmodel is van de schepping.

  1. Het middelpunt verwijst naar de niets-pool; dat is de stof die zich ontwikkelde tot de materie. En omdat alle vormen een plaats hebben, denk je bij het middelpunt ook aan de plaats.
  2. De bolomtrek verwijst naar de alles-pool; dat is de geest die zich ontwikkelde tot het bewustzijn. En omdat de geest overal is, denken we daarbij aan de ruimte waarin alles zich bevindt.
  3. En de verbindende straal ontwikkelde zich tot de ziel; dat is de drijvende kracht achter iedere beweging van welke aard dan ook.

Noem eens een aantal begrippen die een beweging uitdrukken?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina