D51

Dat drietal is van de christenen en daaraan hebben wij helaas niets.

Die kunstmatige samenstelling is namelijk door een aantal bisschoppen bedacht tijdens een belangrijke vergadering in Turkije die het concilie van Nicea wordt genoemd. Tijdens dat concilie werd besloten dat Jezus de zoon van God geweest moest zijn. En verder moest het een drietal worden, omdat het altijd zo was geweest. Daarom werd de Heilige Geest toegevoegd aan God en zijn zoon Jezus.

Een veel beter en zelfs heel goed voorbeeld zie je hieronder.

          Brahmâ

           Vishnu

                 Shiva

 
In het hindoeïsme komt Brahmâ de schepper overeen met de geest.
Shiva die de tegenpool is van Brahmâ, is de vernietiger van de vormen.
Vishnu is de onderhouder die alles in stand houdt.
 

In een enkele versie verwijst Shiva als de tegenpool van Brahmâ naar de materie. De naam Shiva betekent wel-zijn, terwijl de dansende Shiva de voortdurende beweging van de stoffelijke vormen tot uitdrukking brengt, met de nadruk op die vormen.

Vishnu, de middelste godheid, symboliseert alle functies van de ziel. Dat blijkt wel uit zijn rijdier de Garuda, de mythische vogelmens die ook wel als de vuurvogel werd voorgesteld. De vuurvogel was in de oudheid het symbool van de overgang van de dood in het nieuwe leven, ofwel de overgang van de ene cyclus in de volgende. Als zodanig was de vuurvogel het symbool van de evolutie, in welk opzicht Vishnu als het ware de krachtbron is in dit universum die alles tot ontwikkeling deed en nog steeds doet komen.

Als we iets meer inzicht willen krijgen in het wezen van deze drie goden, zouden we ze heel oneerbiedig met de elektriciteit kunnen vergelijken. Je weet dat een elektrische stroom altijd stroomt van de ene pool naar de andere. Vergelijk de pluspool, de minpool en de stroom eens met deze drie goden. Wat hoort dan bij wie?    

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina