D53

 Het begin is er. De schepper manifesteerde zich in eerste instantie als de oergeest en de oerstof die tegengesteld zijn aan elkaar, terwijl de oerziel de krachtbron was die alles tot ontwikkeling bracht.

Dat staat ook in de bijbel, maar dan wel op een manier die niemand kon begrijpen die niet was ingewijd.

Op de eerste bladzijde lezen we dat God de 1e dag het licht schiep. Daarbij stond het licht symbool voor de geest. God schiep de 3e dag de aarde, waarbij de aarde symbool stond voor de materie. En de 2e dag schiep God de wateren, waarbij de wateren symbool stonden voor de beweging en de ziel.

Als dit juist is, en dat is juist, dan moeten de drie elementen van de bol bij deze drie dagen van de schepping geplaatst kunnen worden. Kun je dat? 

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina