D57

Je hebt gelijk. Als we spreken van een drietal, gaat het om de omtrek, de straal en het middelpunt. Maar als we spreken van een viertal, gaat het om de omtrek, de middellijn, de straal en het middelpunt. Het is dan opvallend, dat de bijbel ze in die drie dagen allebei bespreekt.

Zoek jij eens uit wat er op de 2e dag hoort bij de straal en het middelpunt.

En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dit make de scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en scheidde de wateren onder het uitspansel van de wateren boven het uitspansel.   

Waaraan denk je bij de wateren boven het uitspansel en waaraan denk je bij de wateren beneden het uitspansel?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina