D58

Zijn de 'wateren boven het uitspansel' misschien de regen die uit de lucht valt, terwijl de 'wateren beneden het uitspansel' de rivieren zijn en de oceanen?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina