D65

Zelf geef ik ook een voorbeeld.

Bij het woord energie (1) denk ik aan magnetisme en elektriciteit (2). Als je het magnetisme en de elektriciteit scheidt en verbindt, krijg je het elektromagnetisme (3). Er zijn dan vier polen (4); de noord- en zuidpool van het magnetisme, de plus- en minpool van de elektriciteit. Dit viertal werd in de oudheid voorgesteld als een figuur die wij nu de swastika noemen, het hakenkruis.

Zie je dat teken op deze oude middeleeuwse munt? Buiten de esoterie kent niemand meer de oorspronkelijke betekenis daarvan. Men noemt het nu een geluksteken, maar dat was het niet. De driehoek stond in de oudheid symbool voor het drietal, terwijl dit hakenkruis symbool stond voor de viervoudige ontwikkeling. Dank maar weer aan de noordpool en de zuidpool van het magnetisme en de pluspool en minpool van de elektriciteit. De vier haken laten daarbij zien dat het kruis ronddraait.

Wat dat ronddraaien betreft, zie je hiernaast een fietsdynamo die wij in onze tijd niet kenden. In de tekening zijn de noordpool (N) en de zuidpool (Z) van de magneet getekend. Je ziet ze links en rechts, maar ze liggen als het ware rondom de spoel die daar tussenin kan ronddraaien en als een rood blokje is getekend.

Als de dop van de dynamo tegen de band wordt gedrukt en de fiets gaat rijden, draait die spoel rond en stroomt er een elektrisch stroompje uit de draad die de lamp doet branden. Dit is een heel goed voorbeeld van de samenhang van de vier polen en de ronddraaiende beweging.

Weet jij hoe ik dat in mijn tijd heb beschreven, waarbij ik alleen aan de schepping dacht?

De bouwmeester heeft in het begin uit vuur en aarde het lichaam van alle vormen gemaakt. Nu kunnen twee dingen alleen worden samengevoegd door een derde dat er het midden tussen houdt. De verhouding van de eerste tot de tweede is dan gelijk aan de verhouding van de tweede tot de derde. Daarna heeft God water en lucht geplaatst tussen vuur en aarde, en gaf ze voor zover mogelijk dezelfde verhouding. Zo is uit vier elementen het lichaam van het heelal ontstaan.

Ik heb deze elementen in mijn tijd alleen met de stof in verband gebracht. Maar als ik dat niet had gedaan, welke elementen zou ik geplaatst hebben bij de geest, de ziel en de stof? 

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina