D67

Goed zo.

Nu weet je misschien dat de astrologen spreken van vuur, aarde, lucht en water. Dat is hetzelfde, maar wel in een andere volgorde. In de bijbel gaat het om vuur (licht), lucht, water en aarde, maar in de astrologie is de aarde naast het vuur gezet. We komen daarop in deel E terug. Wel kan ik er iets van vertellen.

De astrologen hebben die volgorde vroeger met een bepaald doel veranderd. Eerst dacht men als volgt. Het licht van de zon (vuur) gaat eerst door de ruimte van het zonnestelsel naar de dampkring van de aarde (lucht). Daarna gaat het door de wolken en de regenbuien heen naar beneden (water) en bereikt ten slotte de aarde. De volgorde vuur, lucht, water, aarde is dan duidelijk, maar verwijst in het geheim naar de wiskunde. In deel E laat ik zelfs zien dat het daarbij om dimensies ging.

Enkele duizenden jaren geleden zetten de astrologen de aarde echter naast vuur, waardoor de volgorde veranderde in vuur, aarde, lucht, water. En die volgorde kennen wij nu. Dat betekent dat het middelpunt nu bij vuur hoort, de straal bij de aarde, de middellijn bij de lucht en de cirkel bij water. De aard van die omwisseling kun je zelf begrijpen als je de volgorde vader, zoon, dochter, moeder verandert. Doe dat eens op een vergelijkbare manier.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina