D69

Dat is op dit moment niet belangrijk, ook al omdat we dit deel nu gaan afronden. Maar eerst herhaal ik iets uitgebreider wat al eerder is gezegd en ik meer dan 2300 jaar geleden heb opgeschreven.

We kunnen ons afvragen volgens welk model de bouwmeester de kosmos heeft geconstrueerd. Het universum is op een wetmatige wijze tot bestaan gekomen en met de denkende geest te doorgronden. De bouwmeester heeft in het begin uit vuur en aarde het lichaam van alle vormen gemaakt. Nu kunnen twee dingen alleen worden samengevoegd door een derde dat er het midden tussen houdt. De verhouding van de eerste (vuur) tot de tweede is dan gelijk aan de verhouding van de tweede tot de derde (aarde). Als het lichaam van het heelal een plat vlak zou zijn zonder diepte, zou één enkele factor volstaan ter verbinding. Maar nu er sprake is van een driedimensionaal lichaam, worden de delen nooit door één maar altijd door twee factoren samengevoegd. Nu heeft God water en lucht geplaatst tussen vuur en aarde, en gaf ze voor zover mogelijk dezelfde verhouding. Zo is uit vier elementen het lichaam van het heelal ontstaan.

Als jij dit nu een heel klein beetje begrijpt, heb je in deze vier delen al verschrikkelijk veel geleerd. En toch zijn we nog niet verder gekomen dan de schepping. Maar iedereen die dit weet, kijkt heel anders naar de bijbel en ook naar mijn boeken die vaak als een verzinsel worden opgevat en dat lang niet altijd zijn. En dit gedeelte al helemaal niet.

Je hoort het aan mijn stem. Ik word moe en neem wat rust. Ik zie je weer in deel E. Maar jij hebt hierna nog iets te lezen.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu D   
[Picture]  Overzichtspagina