E11

†Dat mag je zeker, want ik vind het een geweldige prestatie.

Snap je nu dat die oude wiskunde een heel ander doel heeft. Zo zijn we er al meteen vanuit gegaan dat de bron (God) in drie aspecten uiteenviel. De punt, de straal en de omtrek van de bol zeggen ons dat, waarbij we ook nog weten dat het daarbij gaat om de stof (1e dim.), de ziel (2e dim.) en de geest (3e dim.).

Met dat onderzoek zijn we in dit gedeelte nog niet verder gekomen. Maar we weten al wel dat deze drie elementen op dezelfde wijze moeten worden onderverdeeld. En daarmee moeten we net zolang doorgaan, totdat de structuur van de hele kosmos in kaart is gebracht. Dat is al moeilijk genoeg, maar zonder deze wiskunde is dat volstrekt onmogelijk. 

Hierbij moet nog iets anders worden opgemerkt. Je weet misschien dat Einstein heeft ontdekt dat de tijd en de ruimte niet van elkaar gescheiden kunnen worden, waardoor hij sprak van de 4e dimensie en daaraan de naam ruimte-tijdcontinuŁm gaf. En op dit moment praat men zelfs over nog meer dimensies. Weinig mensen zullen dat begrijpen. Maar wij (met de nadruk op wij) hebben daar niets aan, omdat die 4e en nog hogere dimensies van een totaal andere orde zijn dan de eerste drie. En dat moet ik je nu uitleggen, omdat veel wetenschappers de gewone driedeling veel te beperkt vinden. De UG blijft echter volhouden dat er altijd maar drie bij elkaar horende dimensies zijn.

Einstein verbond de tijd en de ruimte tot het ruimte-tijdcontinuŁm. In deze wiskunde doen we dat niet. Maar als we de tijd apart nemen, hoe delen we die dan in?

[Picture]††Volgende pagina
[Picture]† Vorige pagina
[Picture]† Terug naar keuzemenu E†††
[Picture]††Overzichtspagina