E16

Dat is een gekke gedachte. Want alle mensen in wereld A lopen in een rechte lijn vooruit of achteruit, terwijl ik ze niet kan uitleggen dat ze ook naar links en rechts kunnen uitwijken. De mensen in wereld B kunnen dat wel, waardoor ze alle kanten oplopen. Maar ik kan hun niet uitleggen dat je ook omhoog kunt klimmen en naar omlaag kunt afdalen.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina