E2

Dat heb ik zo geleerd.

Eerst zet ik drie punten neer, zomaar ergens op een papiertje. Daarna trek ik daar twee lijnen tussen. Dat zie je op de eerste tekening A.

Op de helft van die beide lijnen trek ik een lijn die daar loodrecht op staat. Dat zie je op tekening B, waar je ook nog ziet dat de beide loodlijnen elkaar snijden.

In tekening C zie je dat het snijpunt van die loodlijnen het middelpunt is van de cirkel.

Maar waarom moest ik dat tekenen? Ik zou toch geen wiskundeles krijgen?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina