E21

Ja. Met die ether verwees ik naar een andere wereld die door geen mens gekend kan worden. Ook niet door de allerhoogst ontwikkelde mensen die ooit op de aarde hebben geleefd. Zelfs niet door de goden die volgens de bijbel op aarde leefden vóór de zondvloed en de ark van Noach. Dat planetaire bewustzijn is van zo'n totaal andere orde, dat het onvergelijkbaar is met het meest goddelijke niveau dat de mens zich kan voorstellen.

Op een veel lager niveau kan een worm zich geen voorstelling maken van ons bewustzijn. En in de omgekeerde richting kunnen wij geen voorstelling maken van het bewustzijn van die worm, een plant, een cel of een molecule. Toch maakt onze dimensieleer het mogelijk om op onze eigen menselijke manier iets te begrijpen van andere werelden. En dat ondanks het feit dat al die werelden bestaan uit zeer complexe samenstellingen.

Denk maar weer aan de atomen die uit subatomaire golfdeeltjes zijn opgebouwd, de moleculen die verzamelingen zijn van atomen, de cellen die uit niets anders dan moleculen bestaan en de lichamen van plant, dier en mens die uit cellen bestaan. En zonder dat wij dat met de ogen kunnen zien, gaat die opbouwstructuur daarna gewoon verder met de goden, de planeten, de zonnen, de zonnestelsels, de melkwegstelsels en alle heelallen. Daar eindigt de reeks, want aan het einde van die opbouwstructuur is alles één, waardoor die eenheid beschouwd kan worden als het alomvattende lichaam van de schepper. Merk je dat de schepper in deze opvatting onvergelijkbaar is met wat men in de oudheid de goden noemde. Dat waren in feite doorontwikkelde mensen.

Om te kijken of je het voorgaande begrepen hebt, vraag ik je hoe de plantenwereld, de dierenwereld en de mensenwereld zich tot elkaar verhouden?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina