E27

Heel goed bedacht en bijna goed.

Maar als we denken aan de elementen vuur, lucht, water en aarde, ofwel het middelpunt, de straal, de middellijn en de cirkel, dan gaat het hier om de buik (middelpunt), de borst (straal), de ledematen (middelpunt) en het hoofd (cirkel). Ook dit kun je nog niet te begrijpen. Toch stel ik dit soort vragen, omdat het allemaal kleine prikjes zijn die je helpen om geleidelijk steeds meer feeling te krijgen met deze denkwijze.

Belangrijk is wel dat je de volgende toepassing nu begrijpt. Als ik hierna herhaal dat je met betrekking tot de dimensionale samenhang van de drie levensvormen het volgende moet weten:

  1. Alle functies die door de punt worden uitgedrukt, worden ontwikkeld in het plantenrijk.
  2. Alle functies die door de punt en de lijn worden uitgedrukt, worden ontwikkeld in het dierenrijk.
  3. Alle functies die door de punt, de lijn en de cirkel worden uitgedrukt, worden ontwikkeld door de mens.  
vraag ik jou om deze dimensionale indeling toe te passen op de gassen, de vloeistoffen en de vaste stoffen. Hoe wordt het dan?
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina