E28

Dan wordt het zo:

  1. Alle functies die door de punt worden uitgedrukt, worden in die vergelijking verwerkelijkt door de gassen.
  2. Alle functies die door de punt en de lijn worden uitgedrukt, worden in die vergelijking verwerkelijkt door de vloeistoffen.
  3. Alle functies die door de punt, de lijn en de cirkel worden uitgedrukt, worden in die vergelijking verwerkelijkt door de vaste stoffen.
[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina