E3

Nee daar heb je gelijk in. Maar er zijn lezers die nu snappen wat ik hierna bedoel, terwijl ze dat anders niet zouden begrijpen.

Weet je, jij hebt op deze manier duidelijk gemaakt dat er maar 1 cirkel kan worden getekend als je drie punten op papier zet. En als ik het iets formeler uitdruk, wordt de grootte en de plaats van een cirkel bepaald door 3 punten.

Waarom ik dat belangrijk vind, laat ik jou zelf ontdekken met behulp van de volgende vraag. Door hoeveel punten worden het middelpunt en de straal c.q. de middellijn bepaald?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E  
[Picture]  Overzichtspagina