E31

Daar neem ik geen woord van terug, maar helaas was de start toch wat ingewikkelder. De bijbel wijst daar ook op, wat we nu gaan bespreken.

We hebben uiteengezet dat God tijdens de 1e, 2e en 3e dag het licht (vuur), de lucht, het water en de aarde schiep. Maar zoals je weet zijn er zes scheppingsdagen. Weet je wat God na de 3e dag heeft gedaan?

Daarbij help ik een beetje door je te vertellen dat de joodse davidster bestaat uit twee driehoeken. De gelovige joden weten de verborgen betekenis daarvan niet, want die is altijd geheim gebleven. Alleen de mensen die een studie hebben gemaakt van de kabbala, zouden dat kunnen weten. Jij hebt zoals je eerder zei nog nooit van de kabbala gehoord. Maar toch kun jij de geheime betekenis van die driehoek oplossen, als ik je vertel dat die ster het bijbelse scheppingsverhaal symboliseert.

Dus:  Weet je misschien wat God na de 3e dag heeft gedaan?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina