E35

Dat is zo. Als je er interesse in hebt, kun je dat hieronder lezen. Je ziet dan bijvoorbeeld dat de levende wezens op de aarde niet op de 3e dag maar op de 6e dag werden geschapen.

 

Als je deze tekst leest die al 60 jaar geleden zo is vertaald, begrijp je wel waarom er nu (2007) een heel moderne bijbelvertaling is gemaakt. Ik ben daarin niet geļnteresseerd, omdat alle verborgen aanwijzingen daarin verloren zijn gegaan. In deze oudere tekst zie je bijvoorbeeld nog heel goed dat er elke dag twee dingen werden geschapen. En 2x 6=12, waarmee er werd verwezen naar de astrologie. Maar daarop wil ik je niet wijzen. Het wordt voor ons doel pas interessant als we ons gaan afvragen wat er de zevende dag gebeurde. Weet je dat? 

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina