E37

Dat 'dus' klopt niet. Voor de joden, het was immers hun scheppingsverhaal, was het de sjabbat, van zonsondergang vrijdag tot zonsondergang zaterdag. En voor de Arabieren die dat hebben overgenomen is dat de vrijdag.

In de bijbel lezen we dit:

Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.  Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze, zo werden ze geschapen.

Ik, die al zo'n 2300 jaar geleden ben overleden, moest toch echt even wennen, toen ik merkte dat zoveel mensen niet begrijpen dat God niet echt gerust heeft. Jij weet dat wel. Want ik heb je al eerder gezegd dat het Genesisverhaal is opgetekend door ingewijden, die hun teksten zodanig hebben versluierd, dat de geheime informatie op papier kon worden gezet. En in die geheimtaal verwijst de zevende dag naar een rustpunt dat jij nu gaat ontdekken.

Je ziet links een molen en daarnaast het Duitse hakenkruis dat dezelfde vorm heeft als de swastika op de Indiase tempel. Nu stel ik je de volgende vragen:

1 De molen draait om een as, welke beweging wordt gesymboliseerd door de vier haken van het hakenkruis. Als je de vier draaiende wieken van de molen ziet, wat is dan het enige punt dat niet beweegt, het rustpunt?

2 De as van de draaiende molen is in de rechter figuur (EF-as) even lang als de beide andere assen. In welk opzicht herken je een verband tussen de rechter tekening en het scheppingsverhaal als je naar de lijnen AB, CD en EF kijkt?

3 Waarnaar verwijst de zevende dag dat God ging rusten?

4 Herken je de lengte, breedte en de hoogte in de rechter figuur? Welke informatie gaat er dus schuil in de swastika en de 7-daagse schepping? 

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina