E38

Vraag 1 vind ik zeer verrassend, want het antwoord moet natuurlijk zijn: het middelpunt.

Vraag 2 is ook duidelijk, want elke as ofwel middellijn heeft twee uiteinden net zoals er twee groepen van drie dagen zijn. Je zou kunnen zeggen dat de eindpunten van lijn AB overeenkomen met de 1e en de 4e dag. De eindpunten van lijn CD komen overeen met 2e en de 5e dag, terwijl de eindpunten van de middellijn EF overeenkomen met de 3e en 6e dag.  

Vraag 3: De zevende dag moet dan het middelpunt zijn van de draaiende molen.

Vraag 4: De swastika symboliseert de ontwikkeling van de 3-dimensionale ruimte.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina