E39

Tot zo ver gaat het prima.

Ik heb al eerder gezegd dat Maimonides in de 13e eeuw de laatste persoon was die dit nog wist en daarbij vermeld heeft dat het geheim van de 7 dagen door niemand geopenbaard mocht worden. En nu heb jij dat na 8 eeuwen zelf "uitgevogeld". De bijbel verwijst overigens veel vaker naar dit model. Denk daarbij aan de rivier in de hof van Eden die zich splitste in vier stromen, de Pison, de Gihon, de Tigris en de Eufraat. Die stromende rivieren symboliseren de vier draaiende wieken van de swastika, terwijl er daarbij wordt gezegd dat de Pison rondom het hele land stroomt (zoals de cirkel). 

Dat is allemaal wel heel leuk om te weten. Maar er ontstaat nu wel een geweldig probleem. Want nu we weten dat het bijbelse scheppingsverhaal naar de swastika verwijst, gaat het niet meer alleen om de triade geest, ziel en stof. De swastika suggereert immers dat er tijdens de schepping drie triaden tot ontwikkeling zijn gekomen, waarbij we niet weten op welke middellijn de triade stof, ziel en geest geplaatst moet worden. En als we de goede middellijn gevonden hebben, weten we niet wat we op de beide andere middellijnen moeten zetten. Dat probleem kunnen we gelukkig oplossen door puur logisch te denken, want er zijn geen overleveringen die hiernaar verwijzen. Dus hersens op scherp zetten, daar gaan we.

Zonder dat je dat beseft, ken je al één middellijn. Stel je namelijk eens voor dat de molen al ronddraaiend vooruitschroeft op de EF-as. Waaraan denk je dan?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina