E44

Ik begin dan weer met de punt die ik met de passer vast heb gezet op het papier. Dat doet me denken aan het verleden. Want ook het verleden staat vast. Mensen zeggen immers dat gedane zaken geen keer nemen en dus niet meer kunnen veranderen.

En het heden stroomt altijd maar door, zoals een lijn ook altijd kan doorlopen.

Op die manier is het vastgezette verleden de 1e dimensie, terwijl het stromende heden de 2e dimensie is van de tijd. Maar ik zie geen enkele overeenkomst tussen de cirkel en de toekomst.

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina