E45

Troost je, het verband tussen de allesomvattende cirkel en de toekomst kan op dit moment nog niet worden begrepen. Jullie hebben daarvoor te weinig inzicht in het wezen van de tijd en met name in het wezen van de toekomst. En dat komt dan omdat jullie de toekomst met je ogen willen begrijpen. Jullie gaan er immers vanuit dat je het verleden hebt gezien, dat je het heden ziet en dat je de toekomst nog niet kunt zien. En die visie is geen visie, want dat leidt tot niets. In ieder geval niet tot meer inzicht in het wezen van de tijd. Daar komt nog bij dat de toekomst van jullie geen inhoud mag hebben. Want als de toekomst wel inhoud heeft, denken jullie dat alles vast ligt wat er nog gaat gebeuren, waardoor je geen vrije wil hebt.

De vergelijking tussen de toekomst kan daarom pas veel later worden besproken. Maar als we daarop vooruitlopen, mogen we nu al wel aannemen dat de EF-as symbool staat voor de ontwikkeling van alles in dit universum. Daarmee is de betekenis van één as bekend, waardoor we er nog maar één hoeven te vinden, omdat ze dan in feite alle drie bekend zijn.

De volgende as reserveren we voor de driedeling stof, ziel en geest. Wat denk je? Zou je daar de horizontale as AB voor moeten nemen, of heb je om de een of andere reden voorkeur voor de verticale CD-as?

[Picture]  Volgende pagina
[Picture]  Vorige pagina
[Picture]  Terug naar keuzemenu E   
[Picture]  Overzichtspagina